Τηλ: 6988 618473, 6944 791634, 6955 407412

Email: eeedcorfu@gmail.com


Η Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1997 με κύριο σκοπό την εκπαίδευση διασωστικών ομάδων και η οργάνωση αποστολών Έρευνας και Διάσωσης, όταν οι συνθήκες απαιτούν επιπλέον δυνατότητες από αυτές. που διατίθονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η ανάγκη ύπαρξης της Ε.Ε.Ε.Δ. προκύπτει από το υψηλό ενδιαφέρον του πληθυσμού της Ελλάδας για προσφορά βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, αλλά παράλληλα και στο ανεπαρκές επίπεδο γνώσεων και εκπαίδευσης, που πολλές φορές συνυπάρχει και αποτελεί συχνό αίτιο επιπλέον ατυχημάτων.